Lindvedens Missionskyrka

Kyrkan mitt i byn

Vill du vara med i Konfa-grupp


Anmälan för dig som vill gå i konfirmation i Equmeniakyrkan Vänersborg, Lindvedens Missionskyrka

och Trollhättans Missionskyrka.

Länk till formulär


Frågor?

Kontakta pastor@lindvedensmissionskyrka.se för mer information