Konfirmation

Vill du vara med i Konfa-grupp

Anmälan för dig som vill gå i konfirmation i Equmeniakyrkan Vänersborg, Lindvedens Missionskyrka

och Trollhättans Missionskyrka.

Länk till formulär