Hemgrupp

Hemgrupper

Hemgruppen är den lite mindre gruppen, där vi träffas för samtal, bibelläsning och

bön. Här får alla komma till tals och bli sedda på ett annat sätt än i det stora

sammanhang som gudstjänsten är. Våra hemgrupper är olika och träffas på olika

tider.

Kontakta oss,om du är intresserad av att vara med i en hemgrupp/bönegrupp.

Man måste inte vara medlem i församlingen

Bönegruppen – ”en kyrka i miniformat”

Det finns sex olika bönegrupper i vår församling som träffas regelbundet i

hemmen. Ungdomsbönegruppen 2:42 träffas varje tisdag medan andra grupper

träffas varannan eller var tredje vecka. Det är också bön och samtal i kyrkan

nästan varannan onsdag och en slumrande bön- och bilbanegrupp kan plötsligt

vakna och träffas helt oregelbundet.

Här är en kort intervju med en av våra medlemmar. Hon hittade in i

församlingen via en Alphagrupp och har nu varit medlem i Lindveden i snart fyra

år. Hon kom med i en bönegrupp ”av bara farten” och vet egentligen inte hur det

gick till.

– De kom t o m och hämtade mig. Det är fantastiskt hur församlingen bryr sig om

varandra.

– Vad brukar ni göra i din bönegrupp?

– Vi går igenom och diskuterar olika ämnen. Tidigare har vi haft en bok som vi har

läst. Vi ber förstås och så dricker vi kaffe och äter smörgåsar.

– Varför går du dit?

– Det är trevligt att träffa de andra i gruppen, intressant att diskutera bibeln och

fin gemenskap. Om jag inte kan gå dit saknar jag gemenskapen.

– Vad är bra med att vara med i en bönegrupp?

– Gemenskapen är viktigast. Man får träffa trevliga medlemmar.

– Vad betyder bönegruppen för dig?

– Den betyder mycket. Gemenskapen är fantastisk.

– Kan du beskriva vad en bönegrupp är?

– Det är en kyrka i miniformat. Undervisning och bönegemenskap. Man får träffa

trevliga medlemmar och man kan också få hjälp när man behöver det.

– Har du några andra tankar om bönegrupper?

– Ja, det borde finnas en Alpha fortsättningskurs. Det skulle jag vilja gå på.