Historik

Historik

I begynnelsen

“De små stugorna och hemmen kunde inte rymma alla

frälsningshungrande människor så därför blev det beslutat

att man skulle bygga en samlingslokal.” Redan efter några

månaders intensivt arbete kunde man den 12 augusti 1877

inviga “Snövis missionshus” (efter han som stod som ägare

under de första åren). I november samma år bildades Sörby

Missionsförening.

1895 bytte församlingen namn till Flundrevalla

Missionsförening och 1918 bildades även en

ungdomsförening; “Flundrevalla kristliga ungdomsförening”.

Vägs ände

Att samlas i ett missionshus som ligger mitt i skogen blir allt

svårare. Medlemsantalet minskar och församlingen inser att

något måste göras. Efter tid av bön och eftertanke tar man

ett modigt men också nödvändigt beslut om att flytta hela

verksamheten till Lindveden, ett litet samhälle som då hade

både affär, skola och riksväg (nr 7).

Flytt

På en nyinköpt tomt i utkanten av samhället byggs en kyrka

upp. I anslutning till kyrkan byggs även en mindre

vaktmästarbostad. Missionshuset i Flundrevalla säljs och

verksamheten flyttar närmare “civilistationen”.

Invigningsgudstjänst i Lindvedens Missionskyrka hölls den 13

december 1953.

Utbyggnad

Under 1970-talet har församlingen vuxit så mycket att man

beslutar bygga ut kyrkan. Kyrksalen förlängs i riktning mot

vägen, och i undervåningen får man en lokal för servering

och gemenskap. 1976 tas den utbyggda kyrkan i bruk.

Ombyggnad igen

I slutet av 1980-talet så ändrar man om vaktmästarbostaden

och iordningsställer där utrymmen för barn och

ungdomsverksamhet.

Idag

Idag är församlingen en aktiv gemenskap med hela

Trollhättans kommun som upptagningsområde (faktiskt lite

mer än så). Gudstjänst hålls varje söndag, men under

sommarmånaderna delar man gudstjänstgemenskap med

flera församlingar i Trollhättan.

Equmenia (ungdomsverksamheten) har upplevt det allt

svårare att samla ungdomar i Lindveden. Därför bedriver de

idag en del av sin verksamhet i Sandhem i Trollhättan. Där

öppnar man Café Petrus på lördagkvällarna.

Församlingen har idag välbesökta gudstjänster och andra

samlingar, vilket resulterade i att man för några år sedan

utökade sin parkeringsplats för att rymma fler bilar.